Tăng giảm font chữ:

Cách chức công chức không kê khai trung thực về tài sản, thu nhập

(LuatVietnam) Nhằm minh bạch hóa tài sản, thu nhập phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng, ngày 08/08/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/03/2007 về minh bạch tài sản, thu nhập.
Nghị định quy định rõ người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập có trách nhiệm tự kê khai các thông tin theo quy định và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự trung thực, đầy đủ nội dung kê khai. Việc kê khai lần đầu được tiến hành theo định kỳ hằng năm theo mẫu quy định. Việc kê khai bổ sung theo định kỳ hằng năm chỉ thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động tổng thu nhập trong kỳ khai từ 50 triệu đồng trở lên hoặc khi có biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định.
Quy định mới đã bổ sung thêm căn cứ để yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập trong trường hợp khi thấy cần có thêm thông tin phục vụ cho việc bầu cử, bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.
Bên cạnh 04 hình thức xử lý kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức được áp dụng đối với người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực như quy định trước đây, Nghị định bổ sung thêm hình thức mới có tính chất nghiêm khắc hơn. Theo đó, cán bộ, công chức bị kết luận là không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập thì tùy theo tính chất, mức độ bị xử lý kỷ luật có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là cách chức.
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết luận về sự kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật phải tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với người kê khai không trung thực.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2011. Các quy định, Mẫu bản kê khai trước đây trái với Nghị định này bị bãi bỏ kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.
  • LuậtViệtnam 

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây