Cả nước hiện có 1.642.489 hộ nghèo

Ngày 13/11/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 1617/QĐ-LĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định 862/QĐ-LĐTBXH ngày 04/07/2018.

Tổng cộng, cả nước có 1.642.489 hộ nghèo, trong đó:

- Hộ nghèo dân tộc thiểu số: 864.931 hộ.

- Hộ nghèo về thu nhập: 1.429.280 hộ.

Tổng số hộ nghèo trên cả nước
Tổng số hộ nghèo trên cả nước là 1.642.489 hộ nghèo (Ảnh minh họa)


- Hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: 213.209 hộ.

- Hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội: 272.847 hộ.

- Hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công: 23.302 hộ...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  

Xem thêm:

Thu nhập bao nhiêu một tháng được coi là hộ nghèo?

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục