Tăng giảm font chữ:

Cả nước hiện có 1.642.489 hộ nghèo

Ngày 13/11/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 1617/QĐ-LĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định 862/QĐ-LĐTBXH ngày 04/07/2018.

 Tổng cộng, cả nước có 1.642.489 hộ nghèo, trong đó:

- Hộ nghèo dân tộc thiểu số: 864.931 hộ.

- Hộ nghèo về thu nhập: 1.429.280 hộ.

Tổng số hộ nghèo trên cả nước
Tổng số hộ nghèo trên cả nước là 1.642.489 hộ nghèo (Ảnh minh họa)


- Hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: 213.209 hộ.

- Hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội: 272.847 hộ.

- Hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công: 23.302 hộ...

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  

Xem thêm:

Thu nhập bao nhiêu một tháng được coi là hộ nghèo?

LuatVietnam

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: hộ nghèo