Bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông mới 2019

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2019, kế hoạch cụ thể như sau:

4 đối tượng được bồi dưỡng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới gồm:

- Giảng viên sư phạm chủ chốt;

- Giáo viên phổ thông;

- Hiệu trưởng các trường phổ thông;

- Cán bộ quản lý cấp Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục đào tạo.

Tổng số giáo viên và cán bộ quản lý tham gia bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông mới 2019 là hơn 40.000 người.

bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới
Hơn 40.000 giáo viên tham gia bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông mới 2019 (Ảnh minh họa)

 

Thời gian bồi dưỡng tùy thuộc vào đối tượng, sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 4/2019 và kéo dài tới tháng 12/2019 với 2 hình thức bồi dưỡng: bồi dưỡng trực tuyến và bồi dưỡng trực tiếp.

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào việc hướng dẫn triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới với chức năng, nhiệm vụ của mỗi đối tượng nói trên. Cụ thể:

- Tăng cường năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông cho giảng viên sư phạm chủ chốt;

- Tăng cường năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá cho giáo viên phổ thông;

- Tăng cường năng lực tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn cho Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông;

- Tăng cường năng lực chỉ đạo, tổ chức triển khai Chương trình giáo dục phổ thông cho cán bộ quản lý cấp Sở, phòng.

Kế hoạch 212/KD-BGDĐT được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 20/03/2019, có hiệu lực cùng ngày.

Hậu Nguyễn
Tư vấn hỏi đáp
Chủ đề: Chương trình giáo dục phổ thông mới

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm