Sử dụng nhà công vụ không đúng mục đích sẽ bị thu hồi

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Quyết định 1429/QĐ-BVHTTDL ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019.

Bộ VHTTDL thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Bộ VHTTDL thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 (Ảnh minh họa)


Theo đó, để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ quyết tâm thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng.

Ngoài nội dung nêu trên, với mục tiêu thực hiện có hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, một số thông tin nổi bật khác trong Chương trình này có thể kể đến như:

- Hạn chế tối đa kinh phí chi cho đi công tác nước ngoài (trừ các đoàn đàm phán kinh tế quốc tế, dự các phiên họp của các ủy ban, diễn đàn quốc tế theo yêu cầu của Nhà nước);

- Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương;

- Cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp;

- Hạn chế mua sắm xe ô tô công và các trang thiết bị đắt tiền;

- Tinh giản biên chế, đảm bảo đến năm 2021 giảm được 10% biên chế so với biên chế giao năm 2015. Riêng trong năm 2019, giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với số giao năm 2015;

- Giảm tối đa các ban quản lý dự án; giải thế những tổ chức không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thực hiện và định kỳ báo cáo hàng quý và hàng năm.

Quyết định 1429/QĐ-BVHTTDL ban hành ngày 18/4/2019.

Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục