Tăng giảm font chữ:

Bộ trưởng được đi xe công giá đến 1,1 tỷ đồng

Ngày 11/1/2019 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan Nhà nước.
 

Bộ trưởng được đi xe công giá đến 1,1 tỷ đồng

Định mức sử dụng xe công trong cơ quan Nhà nước (Ảnh minh họa)


Trong đó, Nghị định nêu rõ:

- Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội được sử dụng thường xuyên 01 ô tô, kể cả đã nghỉ công tác và không quy định mức giá;

- Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được sử dụng 01 xe ô tô có giá tối đa 1,1 tỷ đồng trong thời gian công tác;

- Thứ trưởng, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được sử dụng ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác với giá mua tối đa 920 triệu đồng/xe.

Về nguyên tắc sử dụng ô tô công, Nghị định này quy định trường hợp người tiền nhiệm nghỉ, chuyển công tác hoặc thôi giữ chức vụ, ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiện thanh lý, thay thế thì người kế nhiệm tiếp tục sử dụng, không trang bị mới.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/02/2019.

Xem thêm:


Thiếu tướng được đi ô tô giá tối đa 820 triệu

Lan Vũ

Lan VũLan Vũ
Chia sẻ:
Từ khóa: xe công Nghị định 04/2019/NĐ-CP