Tăng giảm cỡ chữ:

Thành lập Cục khi công việc yêu cầu 30 biên chế công chức trở lên

Từ 15/11/2020, Nghị định số 101/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành chính thức có hiệu lực sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP.

Theo đó, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 101/2020 quy định việc thành lập Cục phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 30 biên chế công chức trở lên.

- Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực.

Bổ sung tiêu chí thành lập cục (Ảnh minh họa)


Trước đó, tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định việc thành lập Cục chỉ cần đáp ứng đủ tiêu chí có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật chuyên ngành và được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực.

Đồng thời, Chính phủ cũng sửa đổi cơ cấu, tổ chức của Cục gồm có phòng,văn phòng, thanh tra (nếu có), chi cục (nếu có), đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có).

Nghị định này được ban hành ngày 28/08/2020.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây