Bổ sung quy định về đồng phục của giảng viên giáo dục quốc phòng

(LuatVietnam) Ngày 01/03/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT sửa đổi mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tư này đã bổ sung thêm quy định về đồng phục giảng viên và cán bộ quản lý Giáo dục quốc phòng - an ninh tại trường đại học, cao đẳng, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, thay vì chỉ quy định đồng phục giành cho sinh viên, học sinh như trước đây. Cụ thể, đồng phục của giảng viên và cán bộ quản lý Giáo dục quốc phòng - an ninh tại các cơ sở giáo dục này gồm: 01 bộ trang phục mùa đông, 01 bộ trang phục mùa hè; 01 chiếc mũ Kêpi; 01 mũ cứng, 01 mũ mềm; 01 thắt lưng; 01 đôi giầy da; 01 đôi tất sợi; 01 chiếc Sao mũ Kêpi; 01 chiếc Sao mũ cứng; 01 Sao mũ mềm; 01 đôi Nên cấp hiệu; 01 đôi Nên phù hiệu; 01 chiếc biển tên; 01 chiếc ca vát.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định thêm về đồng phục của sinh viên, học sinh khi học môn giáo dục quốc phòng – an ninh. Ngoài 01 bộ trang phục (dùng chung cho hai mùa); 01 chiếc mũ cứng; 01 đôi giầy vải; 01 chiếc thắt lưng thì sinh viên, học sinh còn phải có thêm 01 chiếc mũ mềm, 01 đôi tất sợi; 01 sao mũ cứng Giáo dục quốc phòng - an ninh; 01 chiếc Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng - an ninh.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2013.
 
LuậtViệtnam
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc vay 100 triệu để ký quỹ

Hướng dẫn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc vay 100 triệu để ký quỹ

Hướng dẫn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc vay 100 triệu để ký quỹ

Đây là nội dung được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định 16/2023/QĐ-TTg ngày 01/6/2023 về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc.