Bổ sung quy định thủ tục chia, tách, sáp nhập hội

(LuatVietnam) Ngày 13/04/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, trong đó quy định cụ thể về thành phần hồ sơ cũng như trình tự thủ tục chia, tách, sáp nhập hội.
Cụ thể, hồ sơ chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội bao gồm: 01 đơn đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội; 01 đề án chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động, phân định chức năng, quyền hạn, lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện; 01 dự thảo điều lệ mới; 01 danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới; sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời; văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới và nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội.
Các hội chia sáp nhập, hợp nhất chấm dứt tồn tại và hoạt động sau khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các quyền và nghĩa vụ của hội chia, sáp nhập, hợp nhất được chuyển giao cho các hội mới. Đối với trường hợp tách hội thì hội tách và hội thành lập mới phải cùng nhau chịu trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của hội trước khi tách.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2012.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục