Bổ sung nhiều nhà tù để xác nhận người hoạt động cách mạng

Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công.

Thông tư này thay đổi Danh mục nhà tù và những nơi bị coi là nhà tù trong các thời kỳ kháng chiến để xem xét xác nhận người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đầy.

Bổ sung nhiều nhà tù để xác nhận người hoạt động cách mạng

Bổ sung nhiều nhà tù để xác nhận người hoạt động cách mạng (Ảnh minh họa)


Danh mục mới bổ sung loạt nhà tù và những nơi được coi là nhà tù, như:

- Tại tỉnh An Giang, có thêm tiểu khu Long Xuyên, tiểu khu Châu Đốc, chỉ khu quận An Phú, chỉ khu quận Tân Châu, chỉ khu quận Chợ Mới, chủ khu Huệ Đức…

- Tại tỉnh Bắc Giang, có thêm đồn Con Voi xã Trung Sơn, huyện Việt Yên; Bốt Kim Sa xã Đan Hội, huyện Lục Nam…

Thông tư này vừa được ban hành ngày 08/01/2019, có hiệu lực từ ngày 21/02/2019.

Lan Vũ

Tư vấn hỏi đáp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm