Bổ sung đối tượng được khai thác thông tin tín dụng

(LuatVietnam) Tại Thông tư số 27/2017/TT-NHNN ngày 31/12/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013.

Cụ thể, bổ sung đối tượng được khai thác thông tin tín dụng là các tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài. Nhóm đối tượng này được khai thác các sản phẩm thông tin tín dụng về doanh nghiệp, bao gồm những thông tin được công khai theo quy định pháp luật trên cơ sở biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng dịch vụ ký kết với CIC.

Bổ sung đối tượng được khai thác thông tin tín dụng là các tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng theo thỏa thuận tại hợp đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải cung cấp cho CIC thông tin tài chính năm của khách hàng vay là doanh nghiệp, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục