Bổ sung 450 Thẩm phán sơ cấp cho TAND cấp huyện

Ngày 10/09/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ra Nghị quyết 572/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh, bổ sung Thẩm phán sơ cấp cho Tòa án nhân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung 450 Thẩm phán sơ cấp cho Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương trong tổng biên chế, số lượng Thẩm phán được giao tại Nghị quyết 473a/2012/NQ-UBTVQH13 và Nghị quyết 1278/NQ-UBTVQH13.

Bổ sung 450 Thẩm phán sơ cấp cho TAND cấp huyện

Bổ sung 450 Thẩm phán sơ cấp cho TAND cấp huyện (Ảnh minh họa)


Tổng số Thẩm phán sơ cấp tại Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương là 4.129 người.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10/09/2018.

LuatVietnam