Bổ sung 256 dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh BHYT

Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT đã được Bộ Y tế bổ sung ngày 08/08/2018 tại Quyết định 4883/QĐ-BYT.

Cụ thể, danh mục bổ sung gồm 256 dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và giá đã có trong các quyết định ban hành danh mục kỹ thuật tương đương thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC nhưng còn thiếu trong Quyết định 4442/QĐ-BYT ngày 13/07/2018.

Bổ sung 256 dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh BHYT

Bổ sung 256 dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh BHYT (Ảnh minh họa)

 

Trong số các dịch vụ kỹ thuật được bổ sung có: Nong van động mạch chủ; Nội soi khớp gối điều trị bào khớp; Truyền hoá chất tĩnh mạch; Nội soi hoạt nghiệm thanh quản; Nội soi khí phế quản hút đờm...

Các kỹ thuật này được điều chỉnh mã tương đương cho phù hợp với Thông tư 15/2018/TT-BYT.

Đồng thời, hủy 09 mã tương đương không phù hợp và đính chính lỗi chính tả một số mã tương đương trong Phụ lục 1 danh mục ban hành kèm theo Quyết định 4442/QĐ-BYT.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 8/8/2018.

LuatVietnam