Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng

(LuatVietnam) Ngày 18/11/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 (Nghị định 108). Đồng thời, bãi bỏ Thông tư số 35/2009/TT-BLĐTBXH ngày 13/11/2009 và Thông tư số 36/2009/TT-BLĐTBXH ngày 13/11/2009.
Ngoài các nội dung đã được quy định trong Nghị định 108, Thông tư của BLĐTBXH đã quy định cụ thể các vấn đề về người lao động đã qua học nghề; áp dụng mức lương tối thiểu vùng để xác định, điều chỉnh các mức lương khác.

Trong đó, 5 đối tượng là người lao động đã qua học nghề bao gồm: Những người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học nghề theo quy định tại Nghị định số 90/CP ngày 24/11/1993; Những người đã được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và 2005; Những người đã được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề; Những người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ nghề của cơ sở đào tạo nước ngoài; Những người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

Thông tư cũng quy định rõ: Đối với các mức lương đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc trong thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng thì doanh nghiệp căn cứ vào mặt bằng tiền công trên thị trường, giá cả sinh hoạt để điều chỉnh các mức lương đã thỏa thuận cho phù hợp.  

Ngoài ra, khi áp dụng các quy định tại Thông tư này, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật lao động…
  • LuậtViệtnam 
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục