Tăng giảm cỡ chữ:

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thêm 7 sách giáo khoa lớp 1 mới

Danh mục sách giáo khoa này được ban hành kèm theo Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


hêm sách giáo khoa lớp 1 mới
Thêm sách giáo khoa lớp 1 mới (Ảnh minh họa)


Cụ thể:

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Tự nhiên và xã hội 1

Đỗ Xuân Hội (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), Phạm Phương Anh, Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2

Giáo dục Thể chất 1

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3

Giáo dục Thể chất 1

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Trần Thanh Dũng, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Nguyễn Hoàng Minh Thuận, Trần Minh Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

4

Giáo dục Thể chất 1

Hồ Đắc Sơn (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Tuyến.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

5

Hoạt động trải nghiệm 1

Lưu Thu Thủy (Tổng chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Bùi Thị Hương Liên, Lê Thị Thắm.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6

Hoạt động trải nghiệm 1

Vũ Quang Tuyên (Tổng chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

7

Tiếng Anh 1 (Phonics - Smart)

Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/02/2020.


Thùy Linh

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: sách giáo khoa