Bộ Giáo dục chỉ đạo các trường điều chỉnh học phí năm học 2023-2024

Ngày 21/02/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 673/BGDĐT-KHTC về việc thực hiện Nghị định 97/2023/NĐ-CP.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện Nghị định 97/2023/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí như sau:

- Các cơ sở giáo dục công lập thực hiện thu học phí năm học 2023-2024 theo đúng quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP. Trong đó:

  • Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập đã công bố học phí năm học 2023 - 2024 cao hơn mức trần học phí quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP thì thực hiện điều chỉnh mức học phí năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP.

  • Phần chênh lệch cao hơn (mà cơ sở giáo dục đã thu của người học) phải hoàn trả cho người học hoặc giảm trừ vào kỳ thu học phí tiếp theo. Đồng thời thực hiện công khai đối với người học và xã hội bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện.

Bộ Giáo dục chỉ đạo các trường điều chỉnh học phí năm học 2023-2024
Bộ Giáo dục chỉ đạo các trường điều chỉnh học phí năm học 2023-2024 (Ảnh minh họa)

- Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập

  • Trường hợp Hội đồng nhân dân các tỉnh và các cơ sở giáo dục đã ban hành khung học phí hoặc mức thu học phí năm học 2023 - 2024 tăng so với mức thu học phí năm học 2021-2022 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với mức thu học phí năm học 2021 - 2022.

  • Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định. Trường hợp ngân sách địa phương không đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với mức thu học phí năm học 2021 - 2022 thì phải thực hiện điều chỉnh theo quy định của Nghị định số 97/2023/NĐ-CP.

  • Phần chênh lệch cao hơn (mà cơ sở giáo dục đã thu của người học) phải hoàn trả cho người học hoặc giảm trừ vào kỳ thu học phí tiếp theo.

- Các quy định không được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 97/2023/NĐ-CP tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ sở giáo dục tăng cường truyền thông để người học được thông tin đầy đủ về phương án học phí năm học 2023 - 2024, đảm bảo công khai, minh bạch, nhất quán trong triển khai thực hiện, đồng thời chia sẻ, hỗ trợ người học.

Xem đầy đủ nội dung Công văn 673/BGDĐT-KHTC
Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục