Bộ GDĐT sẽ trả lời về sự kiện “nóng” trong vòng 6 tiếng

Nội dung này được nêu tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định 22/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2019.

Theo đó, trong trường hợp xảy ra sự kiện cần có ngay ý kiến ban đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì người phát ngôn hoặc người ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất 06 tiếng, kể từ khi sự kiện xảy ra.

Bộ GDĐT sẽ trả lời về sự kiện “nóng” trong vòng 6 tiếng

Bộ GDĐT trả lời về sự kiện nóng của ngành giáo dục trong 6 tiếng (Ảnh minh họa)


Đây là những sự kiện, những vấn đề quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của ngành giáo dục và Bộ cần thiết phải thông tin trên báo chí nhằm cảnh báo kịp thời và định hướng thông tin, định hướng dư luận.

Người phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo là Bộ trưởng; Một đồng chí Thứ trưởng được Bộ trưởng giao nhiệm vụ và các Thứ trưởng khác được giao nhiệm vụ phát ngôn theo từng lĩnh vực phụ trách.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08/01/2019.

Lan Vũ

Tư vấn hỏi đáp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm