Tăng giảm font chữ:

Bộ GDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

Ngày 18/3/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ đại học. Đây là những tiêu chuẩn để các trường đại học căn cứ vào đó để xây dựng quy chế đào tạo riêng của trường mình, với điều kiện là bằng hoặc cao hơn quy chế này.

Theo Điều 5 Thông tư này, liên kết đào tạo chỉ thực hiện đối với hình thức vừa làm vừa học; không thực hiện việc liên kết đào tạo đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khoẻ có cấp chứng chỉ hành nghề.

Các yêu cầu tối thiểu đối với cơ sở chủ trì đào tạo gồm:

- Đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp và còn hiệu lực theo quy định;

- Chương trình đào tạo dự kiến liên kết đào tạo đã được tổ chức thực hiện tối thiểu 3 khoá liên tục theo hình thức chính quy; từ khóa tuyển sinh năm 2024 yêu cầu chương trình đào tạo đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định hiện hành; 

- Bảo đảm đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy tối thiểu 70% nội dung, khối lượng chương trình đào tạo;

- Đã ban hành quy định về liên kết và đã thẩm định các điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở phối hợp đào tạo;

- Các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ được liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục thuộc cùng bộ quản lý trực tiếp và phải có văn bản giao nhiệm vụ liên kết đào tạo của bộ quản lý trực tiếp. 

quy che dao tao trinh do dai hoc
Bộ GDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học (Ảnh minh họa)
 
Ngoài ra, yêu cầu tối thiểu của cơ sở phối hợp đào tạo là:

- Đáp ứng các yêu cầu về môi trường sư phạm, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện và cán bộ quản lý theo yêu cầu của chương trình đào tạo;

- Đã có báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục gửi về cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; từ khóa tuyển sinh năm 2024 yêu cầu đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định hiện hành, trừ các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 03/5/2021.
Tình NguyễnTình Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây