Tăng giảm font chữ:

Bộ Công Thương sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh trong 4 lĩnh vực

Tại Thông tư 13/2020/TT-BCT, Bộ Công Thương đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh trong 4 lĩnh vực
Bộ Công Thương sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh trong 4 lĩnh vực (Ảnh minh họa)
 

Các văn bản có nội dung bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, gồm:

STT

Lĩnh vực

Văn bản có nội dung bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ

1

Kinh doanh thực phẩm

Thông tư 43/2018/TT-BCT

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

2

Hóa chất

Thông tư 55/2014/TT-BCT

Thông tư 48/2018/TT-BCT

3

Kinh doanh khoáng sản

Thông tư 12/2016/TT-BCT

Thông tư 14/2013/TT-BCT

Thông tư 15/2013/TT-BCT

Thông tư 28/2017/TT-BCT

4

Điện lực

Thông tư 43/2013/TT-BCT

Thông tư 13/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2020.

Tình NguyễnTình Nguyễn
Chia sẻ:
Từ khóa: điều kiện kinh doanh