Biên chế công chức năm 2018 giảm gần 4000 người

(LuatVietnam) Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 172/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018.

Cụ thể, tổng biên chế công chức năm 2018 là 265.106, giảm gần 4000 người so với tổng biên chế công chức năm 2017 (tổng biên chế công chức năm 2017 là 269.084 biên chế). Trong đó, có 263.621 biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước; 799 biên chế công chức dự phòng và 686 biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước.

Biên chế công chức năm 2018 giảm gần 4000 người

Biên chế công chức năm 2018 giảm gần 4000 người so với năm 2017 (Ảnh minh họa)

Tại các Bộ, Bộ Tài chính có biên chế nhiều nhất: 70.771 biên chế; Bộ Xây dựng có biên chế ít nhất là 379 biên chế. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 02 địa phương có biên chế công chức nhiều nhất, lần lượt là 8.966 biên chế và 8.052 biên chế.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực cùng ngày 02/02/2018.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).