Bị kỷ luật từ khiển trách không được đi công tác nước ngoài

Ngày 27/04/2018, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

Bị kỷ luật từ khiển trách không được đi công tác nước ngoài

Quy định nêu rõ, không xét duyệt đi nước ngoài về việc công đối với cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi nước ngoài về việc công không quá 02 lần trong 01 năm; trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến của Chủ tịch UBND Thành phố. Không bố trí 02 lãnh đạo chủ chốt của một cơ quan, đơn vị, địa phương cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc công từ đủ 03 tháng trở lên phải thông qua Sở Nội vụ trình UBND Thành phố quyết định.

Bị kỷ luật từ khiển trách không được đi công tác nước ngoài

TP. Hồ Chí Minh vừa có quy định mới về xét duyệt cán bộ, công chức đi nước ngoài (Ảnh minh họa)

Không được nghỉ quá ngày phép để đi nước ngoài về việc riêng

Trường hợp nghỉ phép đi nước ngoài về việc riêng, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ phép theo đúng quy định của pháp luật lao động và không nghỉ quá số ngày phép được nghỉ trong năm. Nếu thật sự cần thiết phải nghỉ phép không hưởng lương thì phải do người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đặc biệt, cấm cán bộ, công chức, viên chức sử dụng ngân sách Nhà nước; kinh phí do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đài thọ (trừ trường hợp có thư mời đích danh hoặc trúng thưởng khuyến mại…) để đi nước ngoài về việc riêng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 07/05/2018.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Soạn thảo 8 văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai

Soạn thảo 8 văn bản hướng dẫn Luật  Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai

Soạn thảo 8 văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai

Ngày 10/4/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 299/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Đất đai được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm.