Bệnh viện không được từ chối khám chữa bệnh dịp Tết

Để bảo đảm tốt công tác khám chữa bệnh dịp Tết, Cục Quản lý khám chữa bệnh yêu cầu bệnh viện không được từ chối khám chữa bệnh theo Công văn 62/KCB-QLCL&CĐT.

Bệnh viện không được từ chối khám chữa bệnh dịp Tết (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, các bệnh viện phải bảo đảm tất cả người bệnh được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử lý chậm chễ.

- Nếu bệnh nhân trái tuyến phải tiến hành cấp cứu ban đầu và giải thích đầy đủ cho người bệnh và người nhà bệnh nhân trước khi chuyển đi cơ sở khác;

- Dữ trữ đầy đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị khác bảo đảm nhu cầu cấp cứu và khám chữa bệnh cho người dân;

- Đặc biệt chú ý nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân;

- Có kế hoạch bảo đảm công tác điều trị, trực và phục vụ người bệnh trong dịp Tết.

Ngoài ra, các bệnh viện phải báo cáo tình hình cấp cứu, khám chữa bệnh bằng hệ thống trực truyến cho Cục Quản lý khám chữa bệnh.

Công văn này được ban hành ngày 17/01/2019.

Khắc Niệm

Chủ đề: Khám chữa bệnh
Quang cao