Bất cứ khoản vay nước ngoài nào cũng cần tính đến khả năng trả nợ

Nội dung này nằm trong Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, để phát huy tác dụng tích cực của vốn vay nước ngoài, trong giai đoạn 2021 - 2025, bất kỳ khoản vay mới nào cũng cần được xem xét hiệu quả kinh tế, phương án tài chính, đánh giá tác động tới kế hoạch đầu tư công trung hạn, các chỉ tiêu nợ công, ngân sách cũng như khả năng trả nợ trong tương lai.

Bất cứ khoản vay nước ngoài nào cũng cần tính đến khả năng trả nợ

Bất cứ khoản vay nước ngoài nào cũng cần tính đến khả năng trả nợ (Ảnh minh họa)


Đồng thời, sẽ ưu tiên sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi như là đòn bẩy, thúc đẩy, thu hút đầu tư tư nhân, không sử dụng vốn vay nước ngoài cho các dự án mà tư nhân quan tâm, có khả năng thực hiện với công nghệ hiệu quả và chi phí thấp hơn.

Đặc biệt, chỉ sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi với vai trò vốn mồi và là chất xúc tác cho các nguồn vốn trong nước, nhất là vốn đầu tư tư nhân; Giảm dần tỷ trọng vốn vay nước ngoài trong tổng mức đầu tư của dự án.

Định hướng nêu trên được phê duyệt tại Quyết định 1489/QĐ-TTg ngày 06/11/2018, có hiệu lực cùng ngày.

LuatVietnam