Bản tin dành cho Kế toán (tuần từ 25/9 - 01/10/2023)

LuatVietnam cập nhật các văn bản đáng chú ý trong tuần liên quan đến công việc của người làm kế toán.

Sau đây là tổng hợp các văn bản về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, hóa đơn, chứng từ... trong tuần từ 25/9 - 01/10/2023:

Bản tin dành cho Kế toán tuần từ 25/9 - 01/10/2023

STT

Văn bản

Tóm tắt

Hiệu lực

Thuế giá trị gia tăng

1

Công văn 69626/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về khấu trừ thuế giá trị gia tăng và chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tiếp khách

Trường hợp Công ty có phát sinh thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và thực hiện theo đúng nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được khấu trừ toàn bộ.

Các khoản chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty.

27/9/2023

2

Công văn 4459/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Xác định mức thuế GTGT trong năm 2022 và 6 tháng cuối năm 2023 đối với mặt hàng máy gia công kim loại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP để thực hiện hàng hóa thuộc phạm vi loại trừ, không được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, áp dụng thống nhất từ khâu nhập khẩu đến sản xuất, gia công và kinh doanh thương mại.

- Đối với mặt hàng máy gia công kim loại

+ Trường hợp nhập khẩu tại thời điểm của Nghị định 15/2022/NĐ-CP (từ 1/2/2022 đến 31/12/2022):

Ngày 25/5/2023, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2504/TCHQ-TXNK hướng dẫn thuế GTGT đối với mặt hàng máy trung tâm gia công CNC, máy cắt dây CNC, máy xung điện CNC. Theo đó, trường hợp mặt hàng máy trung tâm gia công CNC, máy cắt dây CNC, máy xung điện CNC nhập khẩu nếu được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì thuộc mục IV Phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và áp dụng thuế GTGT 10%.

+ Trường hợp nhập khẩu tại thời điểm hiệu lực của Nghị định 44/2023/NĐ-CP (từ 1/7/2023 đến 31/12/2023)

Ngày 16/8/2023, Tổng cục Hải quan có công văn số 4262/TCHQ-TXNK hướng dẫn thuế GTGT đối với thiết bị điện tử chuyên dung.

25/8/2023

3

Công văn 68332/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Trường hợp Công ty ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa với đối tác nước ngoài theo điều kiện giao hàng DDP (Delivered Duty Paid - Giao có trả thuế), bên bán sẽ chịu các chi phí về thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp (nếu có) nên Công ty không phát sinh các khoản thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu. Vì vậy, Công ty không đủ điều kiện kê khai khấu trừ đối với chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.

21/9/2023

4

Công văn 4205/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Trường hợp Công ty cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng tiêu dùng tại Việt Nam thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định.

22/9/2023

Giảm trừ gia cảnh người nộp thuế

5

Công văn 69625/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc có mã số thuế đã chuyển trạng thái thành người nộp thuế

Trường hợp con của người lao động đang theo học tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề đại học và không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 01 triệu đồng thì được xác định là người phụ thuộc để người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại tiết d.1.3 điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Trường hợp người lao động chưa làm thủ tục cắt giảm người phụ thuộc thì được tiếp tục tính giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc đáp ứng đủ điều kiện xác định là người phụ thuộc nêu trên.

27/9/2023

6

Công văn 69624/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc đăng ký người phụ thuộc

Trường hợp người lao động đăng ký người phụ thuộc là cha, mẹ do người lao động trực tiếp nuôi dưỡng nếu đáp ứng điều kiện được tính là người phụ thuộc theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, đồng thời có đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định tại tiết g.3 Điều 1 Thông tư 79/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính thì người lao động được khai giảm trừ gia cảnh cho cha, mẹ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định.

Người nộp thuế phải tự kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của dữ liệu kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật quản lý Thuế.

27/9/2023

Thuế thu nhập cá nhân

7

Công văn 4172/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh xử lý hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

- Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

- Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

- Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

20/9/2023

Hóa đơn, chứng từ

8

Công văn 2674/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn, chứng từ

Trường hợp Công ty đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, khi bán sản phẩm cho khách hàng, Công ty có áp dụng chính sách đổi trả hàng hóa trong vòng 30 ngày khi khách hàng là cá nhân trả lại một phần hoặc toàn bộ hàng hóa thì xử lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã lập đối với khách hàng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Diều 4 và điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

29/6/2023

Lệ phí

9

Thông tư 61/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Bổ sung phí cấp mã số sử dụng để tự tra cứu một lần theo tiêu chí cơ bản là 10.000 đồng/lần. Tra cứu dữ liệu theo tiêu chí cơ bản, tiêu chí nâng cao và được cơ quan đăng ký trích xuất dữ liệu là 2.000 đồng/giao dịch.

Ngoài ra, các mức thu phí khác vẫn giữ nguyên như quy định cũ.

15/11/2023

Trên đây là bản tin dành cho kế toán tuần từ 25/9 - 01/10/2023 do LuatVietnam tổng hợp, nếu các kế toán có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 19006192  để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Thêm 2 nước được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Thêm 2 nước được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Thêm 2 nước được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Ngày 01/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 129/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022-2027.