Bản tin dành cho Kế toán tuần từ 20 - 26/5/2024

Bản tin dành cho Kế toán tuần từ 20 - 26/5/2024 cập nhật các văn bản đáng chú ý liên quan đến thuế, hóa đơn.

Sau đây là tổng hợp các văn bản mới cập nhật trong tuần từ 19 - 25/6/2023:

Bản tin dành cho Kế toán tuần từ 20 - 26/5/2024

STT

Văn bản

Tóm tắt

Hiệu lực

Hóa đơn

1

Công văn 4044/CTQNG-TTHT của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn xuất hóa đơn cho hàng hóa xuất khẩu

Kể từ thời điểm được cơ quan Thuế thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp Công ty có xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) phải thực hiện lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ, Công ty không lập hóa đơn hoặc lập hóa đơn không đúng thời điểm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

22/8/2023

2

Công văn 2073/CTTVI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về lập hóa đơn có nhiều thuế suất

Trường hợp Công ty tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, khi cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng dịch vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 94/2023/NĐ-CP.

17/5/2024

3

Công văn 13054/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc chính sách thuế đối với hóa đơn lập sai thời điểm

Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Nếu doanh nghiệp xuất hóa đơn không đúng thời điểm thì sẽ bị xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP nêu trên.

Thời điểm xác định thuế GTGT đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Đối với bên mua hàng hóa dịch vụ, nếu việc mua hàng hóa, dịch vụ đúng thực tế, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Nếu Công ty mua hàng phát sinh các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp qua xác minh nếu cơ quan thuế phát hiện Công ty không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì Công ty không được kê khai khấu trừ thuế

20/5/2024

4

Công văn 6046/CTKHH-TTHT của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc lập hóa đơn chiết khấu

Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, có áp dụng chiết khấu thương mại cho khách mua hàng theo quy định của pháp luật thì việc lập hóa đơn chiết khấu thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điện tử để điều chỉnh cho các hóa đơn điện tử đã lập của cùng người mua hàng, thể hiện rõ thông tin của các hóa đơn được điều chỉnh.

14/8/2023

5

Công văn 28812/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản hỗ trợ chi phí vận chuyển

Trường hợp Công ty thực hiện hỗ trợ tiền vận chuyển cho bên mua nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty thì khi nhận được tiền hỗ trợ, bên mua thực hiện lập hóa đơn GTGT giao cho Công ty và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Khoản hỗ trợ chi phí vận chuyển được hai bên lập biên bản bù trừ công nợ để làm căn cứ trừ vào giá trị hàng hóa mua vào và được quy định cụ thể trong hợp đồng/phụ lục hợp đồng, có bảng kê, biên bản xác nhận chi phí hỗ trợ vận chuyển giữa hai bên thì công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài Chính.

17/5/2024

Quản lý thuế

6

Công văn 3659/CTDON-TTHT của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc cảnh báo những dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp “ma”

Những dấu hiệu nhận diện doanh nghiệp “ma”:

- Nhận biết qua loại hình kinh doanh: Hình thức doanh nghiệp được các đối tượng thực hiện tội phạm mua bán hóa đơn thông qua việc thành lập doanh nghiệp như: Công ty TNHH hoặc công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân.

- Nhận biết qua đăng ký ngành nghề kinh doanh: Các “doanh nghiệp ma” thường đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó phổ biến nhất là dịch vụ tổng hợp, kinh doanh thương mại, hoặc những ngành nghề không phải đăng ký vốn pháp định hay phải được cấp chứng chỉ nghề nghiệp (bất động sản, du lịch...). Qua đó các đối tượng này cho rằng có thể vượt qua sự kiểm tra của cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành hoặc cơ quan thuế.

- Nhận biết qua trụ sở giao dịch và thời gian hoạt động kinh doanh: Các “doanh nghiệp ma” thường đăng ký địa chỉ giao dịch tại các trung tâm, văn phòng ảo hoặc những địa chỉ thậm chí không tồn tại nhằm dễ dàng trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan thẩm quyền và bỏ trốn ngay khi bị phát hiện. Bên cạnh đó, chúng có thể thành lập ở các khu vực có điều kiện dân trí không cao, thuê trụ sở trong thời gian ngắn và đặt tại những con hẻm sâu. Thời gian hoạt động của một doanh nghiệp thường khá ngắn.

- Nhận biết qua phương thức thanh toán: Các “công ty ma” thường thực hiện các hoạt động trái pháp luật, do đó sẽ tránh sử dụng tài khoản ngân hàng của công ty khi đăng ký, thực hiện giao dịch bằng tài khoản ngân hàng do cá nhân đứng tên hoặc tiền mặt hoặc chuyển khoản “lòng vòng” qua nhiều bên trung gian nhằm né các giao dịch, giấu nhẹm việc mua bán hóa đơn.

22/5/2024

7

Công văn 5687/CTKHH-TTHT của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc kê khai, nộp thuế ngoại tỉnh đối với chi nhánh Công ty

trường hợp Công ty (trụ sở chính tại Khánh Hòa) có chi nhánh hạch toán phụ thuộc (tại Tp Hồ Chí Minh) là đơn vị phụ thuộc khác tỉnh nơi trụ sở chính của công ty theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế thì hạch toán tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP; đồng thời, người nộp thuế phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

Trường hợp Chi nhánh trực tiếp bán hàng, sử dụng hóa đơn do Chi nhánh đăng ký với cơ quan thuế quản lý chi nhánh, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào thì Chi nhánh khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh.

07/8/2023

Thuế thu nhập cá nhân

8

Công văn 198/CTVLO-TTHT của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long xác định độ tuổi được tính giảm trừ gia cảnh đối với lao động tự do

Trường hợp Công ty đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh cho người lao động thì người phụ thuộc phải đáp ứng điều kiện được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. Độ tuổi được tính giảm trừ gia cảnh của người ngoài độ tuổi lao động được xác định theo lộ trình được quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14.

17/02/2023

Thuế thu nhập doanh nghiệp

9

Công văn 29273/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc thanh toán chi phí bằng dịch vụ ví điện tử

Trường hợp Công ty EPAY được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thì hàng hóa được thanh toán qua ví điện tử mà Công ty EPAY cung cấp nếu đáp ứng quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định tại khoản 1, Điều 10 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Chi phí mua hàng nêu trên nếu đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 và không thuộc các khoản chi phí tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

20/5/2024

Trên đây là bản tin dành cho kế toán tuần từ 20 - 26/5/2024 do LuatVietnam tổng hợp.

Để cập nhật các văn bản pháp luật mới nhất về Thuế, vui lòng tham gia Group VBPL Thuế, Kế toán của LuatVietnam.
Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục