Bản tin dành cho Kế toán tuần từ 13 - 19/5/2024

Bản tin dành cho Kế toán tuần từ 13 - 19/5/2024 tổng hợp các văn bản đáng chú ý liên quan đến công việc của người làm kế toán.

Sau đây là tổng hợp các văn bản về thuế, hóa đơn mới cập nhật trong tuần:

Bản tin dành cho Kế toán tuần từ 13 - 19/5/2024

STT

Văn bản

Tóm tắt

Hiệu lực

Hoạt động cho thuê bất động sản

1

Công văn 26845/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về kê khai tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản mẫu số 01/TTS

Trường hợp Công ty thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân có thu nhập từ cho thuê bất động sản thì Công ty nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi có bất động sản cho thuê.

09/5/2024

Hóa đơn điện tử

2

Công văn 2208/CTHBI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào chênh lệch do sai sót

Trường hợp Công ty phát hiện sai sót về thuế suất trên các hóa đơn đã xuất trong năm 2022, 2023, đã thực hiện xuất lại hóa đơn điều chỉnh để tăng thuế suất từ 8% lên 10% trong tháng 02/2024 và đã kê khai nộp thuế theo quy định thì khi nhận được hóa đơn điều chỉnh:

Về thuế GTGT: Không được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào chênh lệch 2% ở kỳ phát sinh hóa đơn điều chỉnh và các kỳ tiếp theo do không đáp ứng quy định tại khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Không được hạch toán số thuế GTGT đầu vào còn thiếu vào chi phí được trừ để tính thuế TNDN năm 2024 theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

09/5/2024

Hóa đơn

3

Công văn 2263/CTHBI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình về việc thời điểm lập hóa đơn và ghi nhận doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền

Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan

13/5/2024

4

Công văn 1883/CTCTH-TTHT của Cục Thuế tỉnh Cần Thơ về việc xuất hóa đơn hàng khuyến mại

Trường hợp Công ty có phát sinh nghiệp vụ bán hàng tặng kèm khuyến mãi cùng loại thì:

- Khi Công ty bán hàng hóa (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa dùng để khuyến mại) thì Công ty phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

- Nếu các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì giá tính thuế GTGT được xác định bằng không (0). Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

15/4/2024

5

Công văn 2075/CTKHH-TTHT của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc lập hóa đơn điện tử, kê khai thuế đối với hàng bán bị trả lại

trường hợp Công ty phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót đã nộp cho cơ quan thuế thì thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

15/4/2024

Quyết toán thuế

6

Công văn 2130/CTKHH-TTHT của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc khai quyết toán thuế trường hợp tách doanh nghiệp

Trường hợp Công ty có hai thời điểm có quyết định tách Công ty thì Công ty phải thực hiện quyết toán thuế TNDN với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định tách Công ty; Công ty phải thực hiện quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế theo năm dương lịch.

Về xác định chuyển lỗ của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch hoặc năm tài chính (theo đăng ký về kỳ tính thuế), đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Về xác định chuyển phần chi phí lãi vay không được trừ của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch hoặc năm tài chính (theo đăng ký về kỳ tính thuế). Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ.

Công ty thực hiện khai thuế theo đúng quy định pháp luật, sử dụng các mẫu biểu phụ lục kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC trên phần mềm HTKK, không kê khai đối với số lỗ đã quá thời gian chuyển lỗ theo quy định pháp luật.

16/4/2024

Thuế thu nhập cá nhân

7

Công văn 4090/CTQNI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi

Trường hợp không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi tiết kiệm.

25/4/2024

8

Công văn 1982/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi phí nghỉ mát hằng năm cho lao động đủ điều kiện về thi đua khen thưởng được đi nghỉ mát

Trường hợp khoản chi nghỉ mát do Công ty chi cho người lao động mà khoản chi ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản tiền này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động; Trường hợp khoản chi chung cho tập thể người lao động không ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

10/5/2024

Chính sách thuế đối với hộ kinh doanh

9

Công văn 26844/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh

- Về phương pháp tính thuế: phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh quy mô lớn và hộ kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai. Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế.

- Về hóa đơn:

Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế phương pháp kê khai: được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trường hợp hộ kinh doanh không nộp thuế phương pháp kê khai thì đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

10/5/2024

Trên đây là bản tin dành cho Kế toán tuần từ 13 - 19/5/2024. Để cập nhật văn bản về thuế hàng ngày, mời bạn đọc tham gia group Zalo của LuatVietnam.

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Khách vay gặp khó khăn được giãn nợ ngân hàng đến hết 31/12/2024

Khách vay gặp khó khăn được giãn nợ ngân hàng đến hết 31/12/2024

Khách vay gặp khó khăn được giãn nợ ngân hàng đến hết 31/12/2024

Ngày 18/6/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 06/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2023/TT-NHNN về việc tổ tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.