Bản tin dành cho Kế toán (tuần từ 13 - 19/3/2023)

Bản tin dành cho kế toán tuần từ 13 - 19/3/2023 bao gồm các văn bản về tài chính - ngân hàng, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Sau đây là tổng hợp các văn bản mới cập nhật và văn bản có hiệu lực trong tuần từ 13 - 19/3/2023:

Bản tin dành cho Kế toán (tuần từ 13 - 19-3-2023)

STT

Văn bản

Tóm tắt

Hiệu lực

Tài chính - ngân hàng

1

Quyết định 313/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh các loại lãi suất:

- Lãi suất tái cấp vốn: 6,0%/năm.

- Lãi suất tái chiết khấu: 3,5%/năm.

- Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 6,0%/năm.

15/3/2023

2

Quyết định 314/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam điều chỉnh như sau:

- Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) là 5,0%/năm.

- Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô là 6,0%/năm.

15/3/2023

Thuế giá trị gia tăng

3

Công văn 11001/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Trường hợp Công ty tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ, cung cấp sản phẩm đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% theo khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

- Trường hợp Công ty cung cấp hàng hóa là sản phẩm kim loại thuộc mã sản phẩm cấp 224 được quy định tại Phụ lục I ban hành theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng được áp dụng giảm thuế GTGT theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

13/3/2023

Thuế thu nhập cá nhân

4

Công văn 11000/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài

- Trường hợp trong năm 2022, Công ty có người lao động là người nước ngoài không đáp ứng điều kiện cư trú thì được xác định là cá nhân không cư trú và phạm vi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Công ty chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ 20% trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân theo Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

- Trường hợp năm 2023 và các năm tiếp theo, cá nhân người nước ngoài đáp ứng điều kiện là cá nhân cư trú thì phạm vi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân người nước ngoài là cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

13/3/2023

Trên đây là bản tin dành cho kế toán tuần từ 13 - 19/3/2023 do LuatVietnam tổng hợp, nếu các kế toán có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục