Bản tin dành cho Kế toán (tuần từ 12 - 18/6/2023)

Bản tin dành cho Kế toán tuần từ 12 - 18/6/2023 gồm các văn bản mới đáng chú ý về lãi suất ngân hàng, nghiệp vụ kế toán, thuế xuất, nhập khẩu, thuế doanh nghiệp.

Dưới đây là bảng tổng hợp các văn bản mới cập nhật và văn bản có hiệu lực trong tuần từ 12 - 18/6/2023:

Bản tin dành cho Kế toán tuần từ 12 - 18/6/2023

STT

Văn bản

Tóm tắt

Hiệu lực

Lãi suất ngân hàng

1

Quyết định 1123/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

- Lãi suất tái cấp vốn giảm từ 5,0% xuống còn 4,5%/năm;

- Lãi suất tái chiết khấu giảm từ 3,5% xuống còn 3,0%/năm;

- Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm từ 5,5% xuống còn 5,0%/năm.

19/6/2023

2

Quyết định 1124/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014

- Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng giữ nguyên ở mức 0,5%/năm;

- Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng - dưới 06 tháng giảm từ mức 5,0%/năm xuống 4,75%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ mức 5,5%/năm xuống 5,25%/năm.

19/6/2023

3

Quyết định 1125/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016

- Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) giảm từ 4,5%/năm xuống 4,0%/năm.

- Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.

19/6/2023

Lệ phí thẩm định lĩnh vực dược, mỹ phẩm

4

Thông tư 41/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

- Phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm: từ 500.000 đồng - 11 triệu đồng. Trong đó:

 • Phí thẩm định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc (trừ vị thuốc cổ truyền): 11 triệu đồng/hồ sơ.

 • Phí thẩm định cấp giấy đăng ký lưu hành nguyên liệu làm thuốc, vị thuốc cổ truyền: 5,5 triệu đồng/hồ sơ.

 • Phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam (trừ một số trường hợp): 1,2 triệu đồng/mặt hàng.

- Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm: từ 200.000 đồng - 30 triệu đồng. Một số loại phí cụ thể như sau:

 • Phí thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược (Cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược): 500.000 đồng/hồ sơ.

 • Phí thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm tại cơ sở: 30 triệu đồng/cơ sở.

01/8/2023

Nghiệp vụ kế toán - thuế

5

Công văn 2392/TCT-QLRR của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế đã xây dựng chức năng trên ứng dụng hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu kiểm soát hóa đơn điện tử, ngăn chặn tình trạng xuất hóa đơn khống.

Trên cơ này, các trường hợp người nộp thuế vượt ngưỡng sẽ cảnh báo và đưa vào danh sách quản lý.

Cơ quan thuế sử dụng chức năng tra cứu danh sách người nộp thuế cảnh báo để xem xét, xác định các trường hợp thuộc diện ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định.

14/6/2023

6

Công văn 1647/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử

- Về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử:

Trường hợp Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử đã lập và đã gửi đến cơ quan thuế để cấp mã hoặc đã gửi dữ liệu đến cơ quan thuế có sai sót thì người nộp thuế thực hiện xử lý sai sót theo nguyên tắc quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

- Về xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót:

Trường hợp người bán lựa chọn hình thức xử lý hoá đơn đã lập bằng cách lập hóa đơn điều chỉnh thì người bán thực hiện điều chỉnh giảm toàn bộ thông tin dòng hàng hóa bị sai và điều chỉnh tăng tương ứng dòng hàng hóa đúng (bao gồm: tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thuế suất, thành tiền chưa thuế).

Trường hợp người bán lựa chọn hình thức xử lý hoá đơn đã lập bằng cách lập hóa đơn thay thế thì người bán lập lại hóa đơn mới với số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn và đầy đủ toàn bộ nội dung của hóa đơn cần thay thế.

10/5/2023

Thuế xuất, nhập khẩu

7

Nghị định 26/2023/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Ban hành kèm theo Nghị định này là Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế (Phụ lục I) và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế (Phụ lục II).

- Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I gồm mã số hàng hóa (mã hàng), mô tả hàng hoá, mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho từng nhóm mặt hàng, mặt hàng chịu thuế xuất khẩu.

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này bao gồm:

 • Mục I: Quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với 97 chương theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

 • Mục II: Quy định Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc Chương 98.

15/7/2023

8

Thông tư 13/2023/TT-BCT của Bộ Công thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023

- Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023 là:

 • Muối (mã số hàng hóa 2501): 84.000 tấn.

 • Trứng gà; trứng vịt, ngan; loại khác (mã số hàng hóa 0407.21.00, 0407.90.10, 0407.29.10, 0407.90.20, 0407.29.90, 0407.90.90): 67.117 tá.

- Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023 bao gồm:

 • Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế và làm nguyên liệu sản xuất hóa chất.

 • Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu.

25/7/2023 đến hết 31/12/2023

Thuế thu nhập doanh nghiệp

9

Công văn 1713/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện từ 01/01/2015 đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13, dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, đang được hưởng hoặc đã hưởng hết ưu đãi theo điều kiện khác thì thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phải trừ đi thời gian ưu đãi đã hưởng theo điều kiện khác.

12/5/2023

10

Công văn 1712/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

- Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới, dự án đầu tư mở rộng và xác định thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Về dự án đầu tư mới: Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp không có quy định dự án đầu tư hình thành từ việc mua lại đấu giá tài sản có nguồn gốc là tài sản bị thu hồi no do doanh nghiệp thế chấp vay vốn tại ngân hàng và không có khả năng thanh toán có phải là dự án đầu tư mới hay không.

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định và không thuộc các trường hợp loại trừ theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

- Về xác định thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại: Trường hợp trong kỳ tính thuế, doanh nghiệp không tính riêng được thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng thì thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

12/5/2023

Trên đây là bản tin dành cho kế toán tuần từ 12 - 18/6/2023 do LuatVietnam tổng hợp, nếu các kế toán có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Tham gia group Zalo của LuatVietnam để cập nhật các văn bản mới nhất về Thuế: https://zalo.me/g/zdfrqo386
Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Đã có Nghị định mới về tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước

Đã có Nghị định mới về tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước

Đã có Nghị định mới về tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 23/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2024/NĐ-CP quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.