Bản tin dành cho Kế toán (tuần từ 11 - 17/9/2023)

Các văn bản đáng chú ý liên quan đến công việc của người làm kế toán trong tuần từ 11 - 17/9/2023 đã được LuatVietnam cập nhật tại bản tin này.

Sau đây là tổng hợp các văn bản mới cập nhật và văn bản có hiệu lực trong tuần từ 11 - 17/9/2023:

STT

Văn bản

Tóm tắt

Hiệu lực

Thuế giá trị gia tăng

1

Công văn 3435/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

- Dịch vụ cho thuê tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT;

- Đối với hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất (đã có văn bản xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của cơ quan hải quan) được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng các điều kiện tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

09/8/2023

2

Công văn 65202/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Thời điểm xác định thuế GTGT đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ (thuộc đối tượng giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP) nhưng sau ngày 31/12/2022 Công ty mới lập hóa đơn đối với doanh thu dịch vụ đã hoàn thành và phát sinh từ ngày 01/02/2022 đến 31/12/2022 thì thuộc trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm, được áp dụng giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ và bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Trường hợp Công ty thực hiện lập hóa đơn điện tử , đã gửi cho người mua, sau đó phát hiện có sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế thì thực hiện theo quy định về xử lý hóa đơn có sai sót tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

08/9/2023

3

Công văn 65204/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA

Thời điểm hoàn thuế GTGT của dự án là kể từ khi Văn kiện Dự án được phê duyệt, có hiệu lực và các chi phí thuộc dự án nhưng nằm ngoài Văn kiện Dự án không được hoàn thuế GTGT.

08/9/2023

4

Công văn 65210/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

Trường hợp Đơn vị thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cung cấp dịch vụ cho khách hàng không thuộc đối tượng quy định tại Điều 4, Điều 9, Điều 10 thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

08/9/2023

Thuế xuất, nhập khẩu

5

Công văn 3861/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiến nghị về chính sách thuế mặt hàng đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

Trường hợp các Điều ước quốc tế khác ATIGA như Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào, Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc... không quy định về lượng hạn ngạch mà chỉ quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì điều kiện để được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là hàng hóa phải nằm trong số lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm; phải có Giấy phép nhập khẩu theo HNTQ hoặc văn bản thông báo quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu do Bộ Công Thương cấp.

24/7/2023

Thuế thu nhập doanh nghiệp

6

Công văn 2879/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN hoặc đã hưởng hết ưu đãi về thuế TNDN theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN, được cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao thì ưu đãi về thuế TNDN của doanh nghiệp được xác định bằng mức ưu đãi áp dụng cho dự án ứng dụng công nghệ cao quy định tại Khoản 7 và Khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành trừ đi thời gian Công ty đã hoặc đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN trước đó (cả về thuế suất và thời gian miễn, giảm nếu có).

Thời gian bắt đầu tính ưu đãi đối với dự án ứng dụng công nghệ cao (về thuế suất và thời gian miễn giảm thuế) thực hiện theo quy định tại Khoản 7 và Khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13.

Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

12/7/2023

7

Công văn 65973/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trường hợp Công ty có nhà máy sản xuất điện khác địa bàn cấp tỉnh nơi có trụ sở chính (thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính) thì địa điểm nộp hồ sơ khai thuế là cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp Công ty có nhà máy thủy điện khác địa bàn cấp tỉnh nơi có trụ sở chính thuộc trường hợp được phân bổ thuế TNDN theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính thì Công ty thực hiện khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mẫu số 03/TNDN, nộp phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động sản xuất thủy điện theo mẫu số 03-8/TNDN và mẫu số 03-8B/TNDN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; nộp số tiền phân bổ cho địa phương nơi có nhà máy thủy điện theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

12/9/2023

Trên đây là bản tin dành cho Kế toán tuần từ 11 - 17/9/2023. Nếu có thắc mắc, bạn đọc gọi ngay đến tổng đài 19006192 để được giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Từ 01/01/2024, chỉ tuyển người nước ngoài khi không tuyển được lao động Việt Nam

Từ 01/01/2024, chỉ tuyển người nước ngoài khi không tuyển được lao động Việt Nam

Từ 01/01/2024, chỉ tuyển người nước ngoài khi không tuyển được lao động Việt Nam

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nhắc đến tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng người Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.