Bản tin dành cho Kế toán (tuần từ 06 - 12/3/2023)

Bản tin dành cho Kế toán tuần từ 06 - 12/3/2023 gồm nhiều văn bản đáng chú ý liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất, nhập khẩu.

Sau đây là tổng hợp các văn bản mới cập nhật và văn bản có hiệu lực trong tuần từ 06 - 12/3/2023:

Bản tin dành cho Kế toán tuần từ 06 - 12/3/2023

STT

Văn bản

Tóm tắt

Hiệu lực

Trái phiếu doanh nghiệp

1

Nghị định 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Một số quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp như:

- Doanh nghiệp có thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác;

- Hướng dẫn doanh nghiệp thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu;

- Doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 02 năm.

- Ngưng hiệu lực thi hành đối với một số các quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2023.

05/3/2023

Thuế giá trị gia tăng

2

Công văn 9302/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài

- Trường hợp tổ chức nước ngoài, không có trụ sở tại Việt Nam (nhà thầu nước ngoài) có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở giao. dịch chuyển nhượng chứng khoán (tương ứng với cổ phần tại công ty cổ phần) trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội phù hợp với các quy định của pháp luật chứng khoán thì thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 103/2014/TT-BTC:

  • Thuế GTGT: Hoạt động chuyển nhượng chứng khoán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại tiết d khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
  • Thuế TNDN: Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 4, Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

- Trường hợp nhà thầu nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì Bên Việt Nam (Công ty chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán hoặc nơi tổ chức nước ngoài có tài khoản chứng khoán) nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 103/2024/TT-BTC.

06/3/2023

3

Công văn 9301/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng

Trường hợp Công ty hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc lập hóa đơn cung ứng dịch vụ sau ngày 31/12/2022 thì không thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn kể từ ngày 01/2/2022 - ngày 31/12/2022 với mức thuế suất thuế GTGT 8% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, khi phát hiện sai sót thì Công ty xử lý hóa đơn có sai sót theo quy định tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Trường hợp Công ty là tổ chức nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ phát sinh việc hoàn trả hàng hóa theo quy định của pháp luật thì khi hoàn trả hàng hóa, người nộp thuế thực hiện lập hóa đơn GTGT theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thuế suất thuế GTGT của hàng hóa hoàn trả tương ứng với thuế suất của hàng hóa đó ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng.

06/3/2023

Thuế xuất, nhập khẩu

4

Công văn 795/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu

Trường hợp tạm xuất sản phẩm để để bảo hành, sửa chữa, thay thế, nhưng nhà cung cấp xác định chất lượng kém, không thể sửa chữa và nhà cung cấp gửi hàng hóa mới cho mục đích bảo hành, không thanh toán thì không thuộc trường hợp hàng hoá tạm xuất, tái nhập do hàng hóa nhập khẩu trở lại không phải là hàng hóa đã xuất đi.

Do đó, không thuộc trường hợp miễn thuế nhập khẩu.

24/02/2023

Trên đây là bản tin dành cho Kế toán tuần từ 06 - 12/3/2023 do LuatVietnam tổng hợp, nếu các kế toán có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 19006192  để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục