Bản tin dành cho Kế toán (tuần từ 03 - 09/4/2023)

Bản tin dành cho kế toán tuần từ 03 - 09/4/2023 gồm các văn bản về tài chính - ngân hàng, bảo hiểm xã hội, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Sau đây là tổng hợp các văn bản mới cập nhật và văn bản có hiệu lực trong tuần từ 03 - 09/4/2023:

Bản tin dành cho kế toán tuần từ 03 - 09/4/2023

STT

Văn bản

Tóm tắt

Hiệu lực

Tài chính - ngân hàng

1

Quyết định 575/QĐ-NHNN về lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

- Lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng: 0,5%/năm.

- Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 đến dưới 6 tháng: 5,5%/năm.

- Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô: 6,0%/năm.

03/4/2023

2

Quyết định 576/QĐ-NHNN về lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

- Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế: 4,5%/năm.

- Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô với các nhu cầu vốn: 5,5%/năm.

03/4/2023

3

Quyết định 574/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước với Tổ chức tín dụng.

- Lãi suất tái cấp vốn: 5,5%/năm;

- Lãi suất tái chiết khấu: 3,5%/năm.

- Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng: 6,0%/năm.

03/4/2023

Bảo hiểm xã hội

4

Quyết định 490/QĐ-BHXH về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Quyết định mới bãi bỏ 20 biểu mẫu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 và Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020.

Đồng thời, thay thế vào bổ sung 28 biểu mẫu mới tại mục I Phụ lục V.

Ngoài ra, Quyết định 490 còn thay đổi về thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp cho người lao động.

28/3/2023

Hỗ trợ doanh nghiệp

5

Quyết định 345/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030"

- Đề án xác định một số mục tiêu cụ thể như:

  • Hoàn thiện khung pháp lý về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
  • Phấn đấu 100% quy định pháp luật về doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được thông tin kịp thời, đầy đủ đến doanh nghiệp;
  • Thí điểm và nhân rộng ít nhất 2 mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hiệu quả trên toàn quốc;
  • Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…

- Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hằng năm (từ năm 2023 đến năm 2030), Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp thông qua các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Từ năm 2024 đến năm 2027, Bộ Tư pháp chủ trì lựa chọn một số địa phương để xây dựng, phát triển mô hình điểm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tổng kết, rút kinh nghiệm và kết hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương để triển khai đồng bộ mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 63 địa phương trên cả nước…

05/4/2023

Trên đây là bản tin dành cho kế toán tuần từ 03 - 09/4/2023 do LuatVietnam tổng hợp, nếu các kế toán có bất cứ vướng mắc nào liên quan, vui lòng liên hệ tổng đài 19006192  để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục