Tài sản công phải được bán đấu giá công khai

(LuatVietnam) Theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, việc bán tài sản công phải thực hiện công khai theo hình thức đấu giá.

Chỉ bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá nếu: Tài sản công có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 250 triệu đồng/01 đơn vị tài sản và giá trị đánh giá lại từ 10 đến dưới 50 triệu đồng/01 đơn vị tài sản; không áp dụng hình thức niêm yết giá trong trường hợp bán trụ sở làm việc, xe ô tô. Bán tài sản công theo hình thức chỉ định được áp dụng đối với tài sản công có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 250 triệu đồng/01 đơn vị tài sản và giá trị đánh giá lại dưới 10 triệu đồng/01 đơn vị tài sản.

Tài sản công phải được bán đấu giá công khai

Việc bán tài sản công phải thực hiện bằng hình thức đấu giá

Nhà nước khuyến khích áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng tài sản công đối với đối tượng có tiêu chuẩn sử dụng tài sản công nhưng không thuộc trường hợp bắt buộc. Không thực hiện khoán kinh phí sử dụng tài sản công nếu: Tài sản có liên quan đến bí mật Nhà nước; Cơ quan Nhà nước đã được giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài sản để phục vụ hoạt động, trừ trường hợp tài sản đó đã được xử lý theo quy định pháp luật. Đối với trường hợp khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, kinh phí khoán được thanh toán cho người nhận khoán cùng với việc chi trả tiền lương hàng tháng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Để tìm hiểu thêm về quy định nêu trên, bạn đọc tham khảo:

Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục