Ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 11/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TTNDN). Theo đó, từ 01/01/2009, thuế suất chung áp dụng cho các doanh nghiệp là 25% thay cho mức cũ 28%.

 

Các khoản thu nhập chịu thuế gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; chuyển nhượng vốn, bất động sản; cho thuê tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ...

 

Các khoản thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, nghiên cứu khoa học; thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng hoá dịch vụ của doanh nghiệp dành cho những người tàn tật; thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước… được miễn thuế TNDN.

 

Ngoài ra, áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

 

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, nếu đáp ứng một trong các điều kiện: địa bàn đặc biệt khó khăn, cơ sở thực hiện xã hội hóa tại địa bàn khó khăn. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn bình thường. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn…

 

Hàng năm, tất cả các doanh nghiệp được trích 10% thu nhập trước khi tính thuế để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

 

Về điều kiện ưu đãi, Nghị định bổ sung thu nhập từ các mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không được áp dụng ưu đãi; thu nhập từ hoạt động trò chơi có thưởng không được hưởng ưu đãi, bao gồm cả hoạt động phục vụ hoạt động trò chơi có thưởng. Trong thời gian được ưu đãi thuế, nếu có một năm doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện ưu đãi thuế TNDN thì không được hưởng ưu đãi thuế; quyền được hưởng ưu đãi thuế không được chuyển sang các năm tiếp theo…

 

. (Luật Việt Nam)

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục