Tăng giảm cỡ chữ:

Tháng 10/2020, ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Ngày 24/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1109/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Theo đó, với Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, Quyết định nêu rõ, tháng 10/2020 sẽ ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn các Nghị định hướng dẫn gồm:

- Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Quy định về đăng ký kinh doanh doanh nghiệp;

- Quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước;

- Quy định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
Tháng 10/2020, ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

Đồng thời, ngay trong tháng 7/2020, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và cơ quan, tổ chức có liên quan ban hành Nghị định quy định chi tiết khoản 2 Điều 3 Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 theo thủ tục rút gọn.

Ngoài ra, đây cũng là thời điểm ban hành hoặc trình của nhiều Nghị định quan trọng khác như:

- Nghị định quy định về mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp và quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án (ban hành theo thủ tục rút gọn);

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (ban hành theo thủ tục rút gọn)…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/7/2020.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV