Ban hành mẫu hợp đồng dịch vụ, hợp đồng lao động trong cơ quan Nhà nước

Ngày 03/5/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 5/2023/TT-BNV hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư này ban hành mẫu hợp đồng dịch vụ tại Phụ lục I và mẫu hợp đồng lao động tại Phụ lục II áp dụng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong mẫu hợp đồng dịch vụ có quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên cũng như phương thức giải quyết tranh chấp:

- Bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ cung cấp cho bên B thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo thỏa thuận tại hợp đồng này và theo quy định của pháp luật; trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận tại hợp đồng; các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các bên.

- Bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này; bảo quản và bàn giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu và phương tiên được giao sau khi hoàn thành công việc (nếu có)…

Ban hành mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan Nhà nước
Ban hành mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan Nhà nước (Ảnh minh họa)

Trong mẫu hợp đồng lao động của Thông tư này quy định cụ thể về công việc, vị trí việc làm và thời hạn hợp đồng. Đồng thời, quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên. Trong đó có thời gian làm việc, tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp, bổ sung khác...

Việc tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng giữa các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Người lao động bị coi là vi phạm hợp đồng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ và chậm thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào quy định trong hợp đồng này.

- Vi phạm kỷ luật lao động.

- Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định.

Trường hợp người sử dụng lao động vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trong thời gian thử việc, nếu người lao động không đáp ứng được yêu cầu thì người sử dụng lao động có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trước thời hạn.

Thông tư 5/2023/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2023.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục