Tăng giảm cỡ chữ:

Ban hành Điều lệ tổ chức Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(LuatVietnam)  Ngày 10/04/2014, Chính phủ đã ra Nghị định số 28/2014/NĐ-CP ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước quyết định đầu tư thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật với các ngành nghề kinh doanh chính như: Trồng, chế biến và kinh doanh cao su; chế biến gỗ và công nghiệp cao su. Đặc biệt, Tập đoàn được đầu tư, kinh doanh các khu công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt.

Vốn điều lệ của Tập đoàn vào thời điểm ngày 31/11/2011 là 26.166,4991 tỷ đồng, tăng so với 02 năm trước gần 8.000 tỷ đồng (vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/12/2009 là 18.574 tỷ đồng). Việc điều chỉnh vốn điều lệ được thực hiện theo quy định của pháp luật; mức vốn điều chỉnh tăng thêm được xác định tối thiểu cho 03 năm kể từ năm quyết định điều chỉnh vốn điều lệ.

Cũng theo Nghị định này, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được xác định mức vốn điều lệ với tỷ lệ đến 70% tổng mức vốn đầu tư các dự án phát triển cao su, 50% tổng mức vốn đầu tư các dự án phát triển công nghiệp cao su được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong kỳ báo cáo. Đối với các dự án đầu tư vào các ngành nghề kinh doanh chính ngoài phát triển cây cao su, công nghiệp cao su và ngành nghề liên quan khác, thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/05/2014.
  • LuậtViệtnam 

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây