Ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản

Ngày 3/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 85/2008/QĐ-TTg ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hiện đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, lực lượng vũ trang.

Quyết định này nhằm thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Bên cạnh những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nêu từ điểm 1 đến điểm 10 của Điều 6 Nghị định nêu trên, những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo Quyết định mà Thủ tướng vừa ban hành gồm 2 nhóm: Những người trực tiếp làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước và những người trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong một số lĩnh vực chuyên ngành.

 

Theo đó, những người đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng HĐND được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí làm việc ở những vị trí công tác như kế toán; thủ quỹ; thủ kho; mua sắm vật tư, tài sản, phương tiện; cấp phát vật tư, nhiên liệu và trang thiết bị thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập.

 

Những người trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong các lĩnh vực như: Phân bổ kế hoạch kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tổ chức tuyển dụng, tổ chức thi nâng ngạch; thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy và biên chế; quản lý các đối tượng nộp thuế; cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực xây dựng, xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại; thanh tra và phòng, chống tham nhũng..., cũng phải kê khai tài sản, thu nhập.

 

Quyết định 85/2008/QĐ-TTg cũng nêu rõ, căn cứ vào Danh mục, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cụ thể hóa danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

 

* Theo Nghị định 37/2007/NĐ-CP, kê khai tài sản, thu nhập là việc người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập ghi rõ các loại tài sản, thu nhập phải kê khai như nhà, quyền sử dụng đất; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và các loại tài sản khác mà giá trị của mỗi loại từ năm mươi triệu đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài; thu nhập phải chịu thuế theo quy định của pháp luật.

 

. (Theo Website Chính phủ)

 

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục