Sẽ ban hành 2 Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng

Trong Danh mục và phân công cơ quan soạn thảo chủ trì văn bản quy định chi tiết thi hành các luật vừa được thông qua kèm theo Quyết định 851/QĐ-TTg, có 03 văn bản sẽ được ban hành để hướng dẫn Luật An ninh mạng.

Ban hành 2 Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng

Ban hành 2 Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng (Ảnh minh họa)

Bao gồm:

1. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng (khoản 2 Điều 5);

2. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng (khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 12; khoản 1 Điều 23; khoản 7 Điều 24; khoản 4 Điều 26; khoản 5 Điều 36);

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia (khoản 3 Điều 10; khoản 3 Điều 43).

Cả 03 văn bản nêu trên đều do Bộ Công an chủ trì soạn thảo và được trình hoặc ban hành trong tháng 10/2018.

Quyết định 851/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 12/7/2018.

Xem toàn bộ nội dung nổi bật của Luật An ninh mạng tại đây.

Xem chi tiết: Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng 2018: 8 nội dung nổi bật nhấtLuatVietnam

Chủ đề: Luật An ninh mạng 2018

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Quang cao