5 văn bản về công chức, viên chức hết hiệu lực toàn bộ

Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 67/QĐ-BNV ngày 29/01/2022 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 2021.

Theo Quyết định này, có 05 văn bản liên quan đến công chức, viên chức hết hiệu lực toàn bộ, cụ thể:

STT

Số hiệu văn bản

Tên gọi văn bản

Ngày hết hiệu lực

1

Thông tư 11/2014/TT-BNV

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

01/8/2021

2

Thông tư 14/2014/TT-BNV

Quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

3

Thông tư 10/2019/TT-BNV

Hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

4

Quyết định 82/2004/QĐ-BNV

Ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Sở và các chức vụ tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

20/12/2021

5

Quyết định 83/2004/QĐ-BNV

Ban hành tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Trong đó:

- 03 Thông tư nêu trên hết hiệu lực theo quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

- 02 Quyết định trên được bãi bỏ tại Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Ngoài ra, một số văn bản thuộc lĩnh vực tổ chức - biên chế cũng hết hiệu lực từ 01/10/2021 gồm:

- Thông tư 15/2014/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Thông tư 02/2010/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

Nếu cần thêm thông tin, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6199  LuatVietnam sẵn sàng hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục