5 tiêu chuẩn đánh giá chuẩn giáo viên mầm non

Công văn 5569/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT  về quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

đánh giá chuẩn giáo viên mầm non
5 tiêu chuẩn đánh giá chuẩn giáo viên mầm non (Ảnh minh họa)

Nội dung Công văn có nêu minh chứng sử dụng trong đánh giá chuẩn giáo viên mầm non. Tuy nhiên, việc lựa chọn và sử dụng minh chứng trong quá trình đánh giá cần phù hợp với thực tiễn của nhà trường và địa phương.

Dưới đây là 5 tiêu chuẩn đánh giá chuẩn giáo viên mầm non:

- Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo. Bao gồm các tiêu chí: Đạo đức nhà giáo, phong cách nhà giáo

- Tiêu chuẩn 2: Phát triển chuyên môn nghiệp vụ. Gồm các tiêu chí: Phát triển chuyên môn bản thân, xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục theo hướng phát triển toàn diện trẻ em, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em...

- Tiêu chuẩn 3: Xây dựng môi trường giáo dục. Bao gồm các tiêu chí: Xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện; thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường.

- Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng. Gồm các tiêu chí: Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em...

- Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em .

Công văn 5569/BGDĐT-NGCBQLGD  được ban hành ngày 06/12/2018.

Ngọc Thúy

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục