4 chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

4 chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc
(LuatVietnam) 04 chế độ đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo quy định tại Nghị đinh số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ bao gồm: chế độ hưu trí, trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí.
Trong đó, mức lương hưu hàng tháng của quân nhân, công an, cơ yếu nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/04/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu hiện không thuộc diện đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng và đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 01/04/2000 hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang điều dưỡng tại các đoàn điều dưỡng thương binh (hoặc từ các đoàn điều dưỡng thương binh đã về gia đình)… được tính theo số năm thực tế phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu.
Cụ thể, cứ đủ 15 năm, mức lương hưu tính bằng 45% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm 01 năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 3% đối với nữ và 2% đối với nam. Mức lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng sinh hoạt phí thì mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 01 tháng lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ cho từng thời kỳ.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/05/2012.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Ngôn ngữ hợp pháp hóa lãnh sự là song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

Ngôn ngữ hợp pháp hóa lãnh sự là song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

Ngôn ngữ hợp pháp hóa lãnh sự là song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

Đây là nội dung mới quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/03/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. Cụ thể, ngôn ngữ sử dụng để chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự là song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh (thay vì chỉ được phép dùng tiếng Việt như quy định trước đây). Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài...

Đấu giá khai thác khoáng sản phải đặt cọc tối đa 15%

Đấu giá khai thác khoáng sản phải đặt cọc tối đa 15%

Đấu giá khai thác khoáng sản phải đặt cọc tối đa 15%

Ngày 26/03/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản (QKTKS). Theo quy định tại Nghị định này, tiền đặt cọc mà tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá QKTKS phải nộp bằng 1% đến 15% giá khởi điểm đối với trường hợp đấu giá QKTKS ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản. Trường hợp đấu giá QKTKS ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản, tiền đặt cọc được xác định trên cơ sở kết quả điều tra, đánh giá khoáng sản và được tính tương tự như đối với khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản...

Năm 2011, cả nước giảm hơn 450.000 hộ nghèo

Năm 2011, cả nước giảm hơn 450.000 hộ nghèo

Năm 2011, cả nước giảm hơn 450.000 hộ nghèo

Ngày 28/03/2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 375/QĐ-LĐTBXH phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011. Theo kết quả điều tra năm 2011, số hộ nghèo trên cả nước xấp xỉ 2,6 triệu hộ, chiếm tỷ lệ 11,76%; số hộ cận nghèo là hơn 1,5 triệu hộ, chiếm tỷ lệ 6,98%. So với kết quả điều tra hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2010, cả nước đã giảm được hơn 450.000 hộ nghèo, tỷ lệ giảm nghèo đạt 2,44%; giảm hơn 80.000 số hộ cận nghèo với tỷ lệ giảm là 0,51%...

Thủ tục cấp phép thành lập VPĐD tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài

Thủ tục cấp phép thành lập VPĐD tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài

Thủ tục cấp phép thành lập VPĐD tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài

Ngày 27/03/2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 06/2012/TT-BCT quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động văn phòng đại diện (VPĐD) của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư quy định, Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài thành lập VPĐD tại Việt Nam phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập VPĐD đến cơ quan cấp Giấy phép (có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện). Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập VPĐD gồm các loại giấy tờ như: Văn bản đề nghị cấp Giấy phép thành lập ...