4 chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

(LuatVietnam) 04 chế độ đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo quy định tại Nghị đinh số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ bao gồm: chế độ hưu trí, trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí.
Trong đó, mức lương hưu hàng tháng của quân nhân, công an, cơ yếu nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/04/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu hiện không thuộc diện đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng và đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 01/04/2000 hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang điều dưỡng tại các đoàn điều dưỡng thương binh (hoặc từ các đoàn điều dưỡng thương binh đã về gia đình)… được tính theo số năm thực tế phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu.
Cụ thể, cứ đủ 15 năm, mức lương hưu tính bằng 45% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm 01 năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 3% đối với nữ và 2% đối với nam. Mức lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng sinh hoạt phí thì mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 01 tháng lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ cho từng thời kỳ.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/05/2012.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục