3 hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị

Theo Thông tư số 08/2007/TT-BNV do Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, người đứng đầu (bao gồm cả cấp phó của người đứng đầu) các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước khi để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong đơn vị mình, tùy theo tính chất mức độ của vụ, việc sẽ bị xử lý kỷ luật bằng 1 trong các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

 

Cũng theo Thông tư này, người đứng đầu các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước khi để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong tổ chức mình, tùy theo tính chất, mức độ của vụ, việc sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định tại điều lệ của tổ chức đó. Trường hợp điều lệ của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp không quy định hình thức kỷ luật thì áp dụng theo các hình thức kỷ luật như đã nêu trên.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này được loại trừ trách nhiệm trong trường hợp họ không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng xảy ra trong cơ quan mình quản lý.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giảm nhẹ một mức kỷ luật nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Đã có đơn xin từ chức và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận; Đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng; đã xử lý nghiêm minh, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi tham nhũng. 

Trong trường hợp không thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc phát hiện hành vi tham nhũng mà không xử lý nghiêm minh, không báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong cơ quan sẽ bị tăng nặng một mức kỷ luật.

  

 

 . (Luật Việt Nam)

 

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục