3 điểm mới của Thông tư số 93/2017/TT-BTC

(LuatVietnam) Ngày 20/09/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4235/TCT-CS giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/09/2017 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Công văn này chỉ ra 03 điểm mới của Thông tư số 93/2017/TT-BTC, bao gồm:

- Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 01 tỷ đồng. 

- Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ và ngược lại.

- Bổ sung hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế GTGT. Như vậy, từ ngày 05/11/2017, việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế. Cụ thể:

+ Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT thep phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT.

+Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT.

·         LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục