Tăng giảm font chữ:

2 Nghị định, 17 Thông tư có hiệu lực hôm nay (15/02/2019)

Hôm nay, nhiều Nghị định và Thông tư liên quan đến các lĩnh vực như kế toán, đầu tư, tài chính ngân hàng, xây dựng… chính thức có hiệu lực.

STT

Tên văn bản

Số hiệu

 

1

 

Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

166/2018/NĐ-CP

2

Nghị định 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

01/2019/NĐ-CP

1

Thông tư 06/2018/TT-BKHĐT ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN

06/2018/TT-BKHĐT

2

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

32/2018/TT-BGDĐT 

3

Thông tư 36/2018/TT-NHNN về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

36/2018/TT-NHNN

4

Thông tư 36/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em

36/2018/TT-BLĐTBXH

5

Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

127/2018/TT-BTC

6

Thông tư 128/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam 

128/2018/TT-BTC

7

Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ 

132/2018/TT-BTC 

8

Thông tư 135/2018/TT-BTC về quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản 

135/2018/TT-BTC 

9

Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 

35/2018/TT-BLĐTBXH 

10

Thông tư 28/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản 

28/2018/TT-BTNMT 

11

Thông tư 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước 

13/2018/TT-BXD

12

Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

09/2018/TT-BKHĐT

13

Thông tư 41/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

41/2018/TT-BNNPTNT 

14

Thông tư 50/2018/TT-NHNN về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

50/2018/TT-NHNN 

15

Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Nhà nước 
 

133/2018/TT-BTC 
 

16

Thông tư 18/2018/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

18/2018/TT-BKHCN 

17

Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

09/2018/TT-BKHĐTXem thêm:  Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019

Lan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: chính sách mới có hiệu lực hôm nay