Tăng giảm cỡ chữ:

14 Thông tư có hiệu lực hôm nay (01/03/2019)

Hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 3/2019, có đến 14 Thông tư và 02 Quyết định có hiệu lực, liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.


STT


Tên văn bản


Số hiệu

 

1

Thông tư 65/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính

65/2018/TT-BTC

2

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình

15/2018/TT-BLĐTBXH

3

Thông tư 30/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn xác định vốn Nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng

30/2018/TT-NHNN

4

Thông tư 34/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

34/2018/TT-NHNN

5

Thông tư 42/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp

42/2018/TT-BYT

6

Thông tư 43/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

43/2018/TT-BYT

7

Thông tư 46/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác

46/2018/TT-NHNN

8

Thông tư 125/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

125/2018/TT-BTC

9

Thông tư 45/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/04/2016 quy định chi tiết Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

45/2018/TT-BYT

10

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

27/2018/TT-BTNMT

11

Thông tư 01/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa

01/2019/TT-BGTVT

12

Thông tư 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định hồ sơ bệnh án điện tử

46/2018/TT-BYT

13

Thông tư 53/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

53/2018/TT-NHNN

14

Thông tư 51/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

51/2018/TT-NHNN

1

Quyết định 192/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

192/QĐ-BGTVT

2

Quyết định 03/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

03/2019/QĐ-TTg


Xem thêm:

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2019

Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 03/2019

Lan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây