Danh sách 14 cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện thí điểm hợp nhất

Danh sách này được đề cập cụ thể tại Công văn 5898/BNV-TCBC do Bộ Nội vụ ban hành ngày 27/11/2019 với mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Danh sách 14 cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện thí điểm hợp nhất
Danh sách 14 cơ quan cấp tỉnh cấp huyện thí điểm hợp nhất (Ảnh minh họa)


Cụ thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện sẽ thí điểm hợp nhất trong thời gian tới như sau:

STT

Trước khi hợp nhất

Sau khi hợp nhất

A

Cấp tỉnh

1

Sở Tài chính

Sở Tài chính và Kế hoạch

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải và Xây dựng

4

Sở Xây dựng

5

Sở Nội vụ

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp tỉnh

6

Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy

7

Thanh tra cấp tỉnh

Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp tỉnh

8

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy

B

Cấp huyện

9

Phòng Nội vụ

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ cấp huyện

10

Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện

11

Thanh tra cấp huyện

Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra cấp huyện

12

Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện

13

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Văn phòng cấp huyện

14

Văn phòng cấp ủy cấp huyện


Thùy Linh
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

3 Luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024

3 Luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024

3 Luật mới về bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông báo 245/TB-VPCP ngày 25/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về tình hình chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục, điều kiện trình Quốc hội các văn bản có hiệu lực thi hành sớm đối với các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản.