Đã cập nhật toàn bộ 11 Luật mới vừa được Quốc hội thông qua

Hiện tại, LuatVietnam đã cập nhật toàn văn của 11 Luật mới được Quốc hội khóa XIV chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 8.

11 Luật mới được Quốc hội thông qua

STT

Tên Luật

Ngày thông qua

Ngày có hiệu lực

Bài viết

1

Bộ luật Lao động (sửa đổi) số 45/2019/QH14 

20/11/2019

01/01/2021

Tổng hợp điểm mới

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14

25/11/2019

01/7/2020

Tổng hợp điểm mới

3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14

22/11/2019

01/7/2020

Tổng hợp điểm mới

4

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14

22/11/2019

01/7/2020

Tổng hợp điểm mới

5

Luật Thư viện số 46/2019/QH14

21/11/2019

01/7/2020

Tổng hợp điểm mới

6

Luật Lực lượng dự bị động viên

26/11/2019

01/7/2020

7

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 51/2019/QH14

25/11/2019

01/7/2020

Tổng hợp điểm mới

8

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

26/11/2019

01/01/2021

Tổng hợp điểm mới

9

Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14

22/11/2019

01/7/2020

Tổng hợp điểm mới

10

Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi) số 55/2019/QH14

26/11/2019

01/7/2020

11

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

25/11/2019

10/01/2020

Để xem chi tiết những văn bản bị sửa đổi/bổ sung, thay thế, bãi bỏ bởi 11 Luật nêu trên, bạn đọc có thể đăng ký Dịch vụ của LuatVietnam và khai thác tính năng Lược đồ văn bản.

>> Tổng hợp Điểm mới 11 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục