11 luật liên quan đến quy hoạch được sửa đổi

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch, số 28/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 15/06/2018.

11 luật có liên quan đến quy hoạch được sửa đổi

11 luật liên quan đến quy hoạch được sửa đổi, bổ sung (Ảnh minh họa)

Theo Luật Trẻ em (sửa đổi), UBND cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em; bảo đảm điều kiện, thời gian, thời điểm thích hợp để trẻ em được tham gia hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Đồng thời, thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em công lập và cấp đăng ký hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em khác có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh.

Luật Hóa chất được sửa đổi yêu cầu địa điểm bố trí khu công nghiệp, cơ sở sản xuất hóa chất phải phù hợp với đặc điểm, tính chất của hóa chất và công nghệ sản xuất, bảo quản hóa chất, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu an toàn hóa chất.

Luật Điện lực mới xác định thời kỳ quy hoạch phát triển điện lực là 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch phát triển điện lực là từ 30 năm đến 50 năm. UBND cấp tỉnh tổ chức lập nội dung phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh.

Luật này cũng bãi bỏ quy định về kiểm soát đầu tư sản xuất thuốc lá trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục