10 nội dung có trên hóa đơn điện tử

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn điện tử có các nội dung như sau:

1. Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

2. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

3. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

4. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

10 nội dung có trên hóa đơn điện tử

Có 10 nội dung trên hóa đơn điện tử, theo Nghị định 117/2018/NĐ-CP (Ảnh minh họa)

5. Tổng số tiền thanh toán;

6. Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

7. Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

8. Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

9. Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

10. Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

Tuy nhiên, cũng theo Nghị định này, có những trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung trên. Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết về điều này.

Xem thêm toàn bộ nội dung đáng chú ý của Nghị định 117/2018/NĐ-CP tại đây.

Hướng dẫn chi tiết cách thực hiện hóa đơn điện tử 2018

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục