Tăng giảm font chữ:

Đã có toàn văn 10 Luật vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 9

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20/5 - 19/6/2020 đã thông qua 10 Luật, 21 Nghị quyết. LuatVietnam đã cập nhật toàn văn 10 Luật vừa được thông qua dưới đây.

Tên

Số hiệu

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

1. Luật sửa đổi Luật Giám định tư pháp

56/2020/QH14

10/6/2020

01/01/2021

2. Luật Thanh niên

57/2020/QH14

16/6/2020

01/01/2021

3. Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

58/2020/QH14

16/6/2020

01/01/2021

4. Luật Doanh nghiệp

59/2020/QH14

17/6/2020

01/01/2021

5. Luật sửa đổi Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

60/2020/QH14

17/6/2020

01/7/2021

6. Luật Đầu tư

61/2020/QH14

17/6/2020

01/01/2021

7. Luật sửa đổi Luật Xây dựng

62/2020/QH14

17/6/2020

01/01/2021

8. Luật sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

63/2020/QH14

18/6/2020

01/01/2021

9. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

64/2020/QH14

18/6/2020

01/01/2021

10. Luật sửa đổi Luật Tổ chức Quốc hội

65/2020/QH14

19/6/2020

01/01/2021

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV