01 tỷ đồng/năm cho cơ sở hạ tầng của xã thuộc Chương trình 135

(LuatVietnam) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg ngày 05/8/2009 ban hành định mức đầu tư một số dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn II áp dụng trong năm 2010 như sau: Đối với các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II: dự án hỗ trợ phát triển sản xuất là 300 triệu đồng/xã/năm; dự án cơ sở hạ tầng là 1.000 triệu đồng/xã/năm; dự án đào tạo cán bộ xã, cộng đồng là 60 triệu đồng/xã/năm. Đối với các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II: dự án hỗ trợ phát triển sản xuất là 50 triệu đồng/thôn, bản/năm; dự án cơ sở hạ tầng là 200 triệu đồng/thôn, bản/năm; dự án đào tạo cán bộ xã, cộng đồng là 15 triệu đồng/thôn, bản/năm.

Cũng tại văn bản này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. Cụ thể là chính sách hỗ trợ học sinh là con các hộ nghèo đi học thực hiện theo niên học được kéo dài đến hết tháng 5/2011 (gia hạn thêm 01 năm so với quy định cũ); học sinh là con các hộ nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông được hỗ trợ 140.000đồng/tháng/học sinh x 9 tháng/năm về tiền ăn, dụng cụ học tập và sinh hoạt (trước đây chỉ hỗ trợ cho học sinh bán trú).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2009.

 

  • LuậtViệtnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục